top of page

mån 15 mars

|

Hotell Björkhaga

UGL v11 2021, Björkhaga Hotell, Mullsjö/Jönköping.

15 900 kr inklusive kursavgift, kursmaterial och fyra nätters logi med helpension. Intyg erhålls efter avslutad kurs. Moms tillkommer.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
UGL v11 2021, Björkhaga Hotell, Mullsjö/Jönköping.
UGL v11 2021, Björkhaga Hotell, Mullsjö/Jönköping.

Tid och plats

15 mars 2021 10:00 – 19 mars 2021 12:00

Hotell Björkhaga, Bosebygdsvägen 13, 565 31 Mullsjö, Sverige

Om evenemanget

UGL är i Sverige från början Försvarsmaktens grundläggande utbildning för befäl men har efterhand fått fäste i ledarskapssammanhang även utanför Försvaret. Kursen vänder sig oftast till ledare men passar alla som är intresserade av att utveckla sig själv och sin förmåga att verka i en grupp. Kursen är gruppdynamisk och utgår ifrån gemensamma upplevelser som deltagarna får genom att arbeta med upplevelsebaserade övningar och teorierna kring dessa.

Detta gör att deltagarna aktivt undersöker sin nuvarande förmåga att leda och vara gruppmedlem i nya situationer. Genom gruppdynamisk träning lär sig deltagarna att dra erfarenheter utifrån egna upplevelser och tillvarata den dynamik som skapas i gruppen.

Antalet deltagare är 8–12 personer. Kursen bedrivs i internatform under fem dagar och kräver närvaro hela kurstiden. Sammansättning av gruppen görs utifrån mesta möjliga olikhet d v s ålder, kön, bostadsort, verksamhet och utan beroende eller förhållande till varandra. Kursen leds av två certifierade handledare utbildade av Försvarshögskolan.

Dela detta evenemang

bottom of page