top of page

Behandling av personuppgifter på Coach Kröger AB

13 januari 2023

För Coach Kröger AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Coach Kröger AB verksamhet är Michael Kröger

personuppgiftsansvarig.

Org: 556865-9139

Michael Kröger

ALSTRÖMERGATAN 35 LGH 1501

112 47 Stockholm

“Vi” hänvisar nedan till Coach Kröger

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn samt e-postadress när du självmant har lämnat detta via formulär.

Vi använder även cookies, analys och Facebook pixel för att se hur du använder vår site.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och även be om att tas bort ur registret.

Spårning

Vi samlar in statistik och beteende från besökare av hemsidan för att kunna förbättra upplevelsen.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta n.n. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor på michael.kroger@hkpartner.se

bottom of page