top of page
Kopia av Kopia av HEADER CK (1).png

UGL

Utbildning av grupp och ledare

Vill du utveckla ditt medarbetarskap och ledarskap på riktigt? Vill du ge dina medarbetare chansen att utvecklas?

 

Då är UGL helt rätt! UGL står för Utbildning av Grupp och Ledare och kommer att ge dig nya insikter om både dig själv, gruppdynakmik och ditt ledarskap.

EFTER UTBILDNINGEN KOMMER DU....

Ha bättre självkänsla och självkännedom

Ha blivit bättre på konflikthantering

Lärt dig om gruppdynamik och grupputveckling

Ökat din effektivitet som ledare

Att ha förbättrat din kommunikationsförmåga

Vara mer mottaglig för feedback och vara bättre på att ge det till andra

HUR ÄR UPPLÄGGET?

Under utbildningen får du undersöka din nuvarande förmåga att leda och vara gruppmedlem i nya situationer och ta tillvara på den dynamik som skapas. Utbildningen är upplevelsebaserad och praktiska övningar är i fokus och teorierna kring dem,


UGL hålls under 5 dagar på ett internat. Du bor på plats med en grupp på 8-12 personer samt mig och en till UGL-handledare.

VEM ÄR UGL FÖR?

Alla kan gå UGL, men det är framförallt viktigt för dig som idag är ledare i en organisation och som vill bli bättre på att förstå hur grupper och ledarskap hör ihop. Det passar också perfekt för dig som vill utveckla dig själv och hur du fungerar i en grupp!

VAD TIDIGARE DELTAGARE SÄGER

"UGL har gett mig kunskap att sätta ord på mina känslor och därigenom hjälpa mig själv att hjälpa andra."
datum

VILKET DATUM PASSAR DIG BÄST?

bottom of page