top of page

mån 20 mars

|

Fredriksborgs Hotell & Konferens

UGL v12 2023, Stockholm-Värmdö

22.900 kr inklusive kursavgift, kursmaterial och fyra nätters logi med helpension. Intyg erhålls efter avslutad kurs. Moms tillkommer. Magisk utsikt och kryssningsfartygen till Finland passar precis i närkant.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
UGL v12 2023, Stockholm-Värmdö
UGL v12 2023, Stockholm-Värmdö

Tid och plats

20 mars 2023 10:00 CET – 24 mars 2023 14:00 CET

Fredriksborgs Hotell & Konferens, Fredriksborgsvägen 17, 139 90 Värmdö, Sverige

Om evenemanget

UGL är i Sverige från början Försvarsmaktens grundläggande utbildning för befäl men har efterhand fått fäste i ledarskapssammanhang även utanför Försvaret. Kursen vänder sig oftast till ledare men passar alla som är intresserade av att utveckla sig själv och sin förmåga att verka i en grupp. Kursen är gruppdynamisk och utgår ifrån gemensamma upplevelser som deltagarna får genom att arbeta med upplevelsebaserade övningar och teorierna kring dessa. 

Detta gör att deltagarna aktivt undersöker sin nuvarande förmåga att leda och vara gruppmedlem i nya situationer. Genom gruppdynamisk träning lär sig deltagarna att dra erfarenheter utifrån egna upplevelser och tillvarata den dynamik som skapas i gruppen.

Antalet deltagare är 8–12 personer. Kursen bedrivs i internatform under fem dagar och kräver närvaro hela kurstiden. Sammansättning av gruppen görs utifrån mesta möjliga olikhet d v s ålder, kön, bostadsort, verksamhet och utan beroende eller förhållande till varandra. Kursen leds av två certifierade handledare utbildade av Försvarshögskolan.

Vi startar med fika på måndagen kl 10.00. Kursstart 10.30

Fredagen avslutas kl 14.00 och därefter finns det frivillig lunch.

Vid detta tillfälle kommer vi hålla till på Fredriksborg på Värmdö.

https://www.fredriksborghotel.se

Dela detta evenemang

bottom of page