top of page

mån 25 okt.

|

Hotell Björkhaga

UGL v43 2021, Björkhaga Hotell, Mullsjö/Jönköping

15 900 kr inklusive kursavgift, kursmaterial och fyra nätters logi med helpension. Intyg erhålls efter avslutad kurs. Moms tillkommer.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
UGL v43 2021, Björkhaga Hotell, Mullsjö/Jönköping
UGL v43 2021, Björkhaga Hotell, Mullsjö/Jönköping

Tid & Plats

25 okt. 2021 10:00 – 29 okt. 2021 12:00

Hotell Björkhaga, Bosebygdsvägen 13, 565 31 Mullsjö, Sverige

Om kursen

UGL är i Sverige från början Försvarsmaktens grundläggande utbildning för befäl men har efterhand fått fäste i ledarskapssammanhang även utanför Försvaret. Kursen vänder sig oftast till ledare men passar alla som är intresserade av att utveckla sig själv och sin förmåga att verka i en grupp. Kursen är gruppdynamisk och utgår ifrån gemensamma upplevelser som deltagarna får genom att arbeta med upplevelsebaserade övningar och teorierna kring dessa.

Detta gör att deltagarna aktivt undersöker sin nuvarande förmåga att leda och vara gruppmedlem i nya situationer. Genom gruppdynamisk träning lär sig deltagarna att dra erfarenheter utifrån egna upplevelser och tillvarata den dynamik som skapas i gruppen.

Antalet deltagare är 8–12 personer. Kursen bedrivs i internatform under fem dagar och kräver närvaro hela kurstiden. Sammansättning av gruppen görs utifrån mesta möjliga olikhet d v s ålder, kön, bostadsort, verksamhet och utan beroende eller förhållande till varandra. Kursen leds av två certifierade handledare utbildade av Försvarshögskolan.

Dela detta

bottom of page